Főmenü

Betegfelvétel - Kérjen időpontot

Mi is a CÉGKLINIKA?

A CÉGKLINIKA a vállalkozások teljes körű támogatásának ellátására jött létre. A CÉGKLINIKA tulajdonképpen egy szolgáltatási csomag. Szakembereink munkája egy-egy speciális szolgáltatási területet ölel fel. Ezek:

Adójogi képviselet - Járóbeteg ellátás
Az adószakértő egy adóhatósági képviselet átvétele esetén átveszi a terheket az adózó válláról. Az adózónak nem kell komor hivatali épületekben, helyiségekben a nálánál többszörösen jobban felkészült adóellenőrökkel olyan témakörökben helytállni, amelyhez nem ért, és amely megoldására igencsak kevés az esélye.

Adószakértés - Diagnosztikai labor
Az adószakértőink segíthetnek adóügyeink diagnosztizálásában, optimalizálásában, hosszú távú stratégia kidolgozásában, adóbevallásaik megfelelő elkészítésében. Segítségnyújtás a kötelezettségek teljesítésében és a jogok érvényesítésében való közreműködés. Sok névjegykártyán olvasható az okleveles adószakértő titulus, viszont kevéssé ismert ennek tényleges tartalma. Okleveles adószakértő az lehet, akinek adótanácsadó végzettsége van, és legalább 5 évet adótanácsadói területen praktizált. Ilyen tevékenységet csak az végezhet, aki a Pénzügyminisztériumnál névjegyzékbe van véve.

Akvizicó, cég adásvétel - Transzplantáció
Egy vállalat többségi részesedésének a megszerzésében, összeolvadásban (fúzió, merger, M&A) cégek-, cégszekciók- eladásában és vételében történő támogatásunk a tényleges cégértékek feltárásában, cégek átvilágításában és az adásvételek valamint az átadás-átvételek teljeskörű lebonyolításában.

Belső ellenőrzés - Labor-EKG-Ultrahang
Belső tényezők vizsgálata és ellenőrzése... A vállalkozások expanzív jellege sokszor felvet növekedésből eredő nehézségeket is. A növekedési pályára állt vállalkozás indokolatlannak tűnő megtorpanása mögött a gazdálkodási folyamatokból eredő hiányosságok okolhatók leginkább. Egy késői ébredés pedig a cég zuhanórepüléséhez is vezethet. A cégvezetés részére ebben az esetben egy külső szakértő segíthet, mivel a gyakorta kialakult belső érdekeltségi rendszer a hibák kijavítását nem orvosolja, sokkal inkább blokkolja vagy elfedi. A központi költségvetési szervek, önkormányzatok és gazdasági társaságok részére végzett belső ellenőrzésünk folyamatos értékelést, ésszerű bizonyosságot nyújt, hogy a kitűzött gazdálkodási célok megvalósulhassanak, és a vállalkozás a megfelelő növekedési pályára állhat.

Helyettesítés - Ambulancia
Gyors segítség nyújtása... A körültekintő munkavégzés ellenére is előfordulhat olyan előre nem látható rendkívüli ok, ami miatt a cég ügyvezetése a kiesett munkavállalóvagy kulcspozíció azonnali pótlására szorul. Ezek a rendkívüli okok többnyire a következők lehetnek: Váratlan kilépés, rendkívüli felmondás, hosszabb ideig tartó távollét, hosszabb ideig tartó betegség, haláleset...stb. Rendkívüli esetben a következő területeken vállalunk átmeneti jelleggel - külsősként - helyettesítést: Ügyvezető, Pénzügyi - Gazdasági vezető, Főkönyvelő, Belső ellenőr.

Könyvvizsgálat - Radiológia
Könyvviteli átvilágítás... A könyvvizsgálói kötelezettség szabályozását a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 155. § irányítja. A könyvvizsgálati munkát részletes munkaprogram alapján végezzük, amelyet a gazdasági társaság specialitásainak, iparági sajátosságainak figyelembe vételével dolgozunk ki. A munkát jellemzően egy vezető könyvvizsgáló és egy beosztott könyvvizsgáló (asszisztens) végzi.

Marketing, reklám - Plasztikai sebészet
Cégarculat, cégfuttatás... A 8 idegen nyelvet felső fokon tudó, speciális marketing szakemberünk olyan vállalat-érdekű tevékenységet végez, amely a vevők/felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést, és befolyásolja a vásárlókat. Kiterjesztett értelemben a marketing nem csupán termékek és szolgáltatások, hanem lényegében bármilyen gondolat, eszme, arculat sőt akár személy megismertetését, elfogadtatását és népszerűsítését is szolgálhatja úgy itthon vagy külföldön.

Problémamegoldás - Neurológia
Az üzleti életben velejáró problematikus tényezők pl. a konkurencia, üzleti-, ipari kémkedés, hitelezők, adósok, üzlettársak, beosztottak, perek, peralanyok, örökösödés, az örökségre igény tartók, válás, házastársi anyagi viták, stb. Minden folyamatban vagy munkaszervezet életében a továbblépés, a helyzetek jó kihasználásának vagy áthidalásának egyik fontos eleme a problémák felismerése, kezelése, megoldása. Tehát a probléma minden olyan kérdés, feladat, amelyre a választ - vagyis a megoldást - nem tudjuk azonnal, pontosan megtalálni vagy erre külső szakember nélkül, egyedül nem is vagyunk képesek. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy problémáról akkor beszélünk, ha van egy cél, megoldandó feladat vagy elérendő – a jelenleginél ideálisabb – állapot, amit el akarunk érni, de nem tudjuk ez hogyan lehetséges, nem ismerjük az eléréshez vezető utat, nincsenek kellő információink, tehát nem vagyunk döntésképesek. A megoldás keresését és kidolgozását nevezzük problémamegoldásnak. Jelen esetben pedig ennek alapja lehet az üzleti felderítésünk, belső elhárításunk által beszerzett adtok általi döntés előkészítés, majd a problémamegoldása.

Ügyvédi-, jogi szolgáltatás - Intenzív terápiás osztály
Ügyvédi-, jogi szolgáltatásunk kifejezetten és speciálisan a cégjog-, társasági jog szakterületén mozog. Ezen belül: cégeljárás, munkajog, követelés kezelés, végrehajtás, felszámolás, csődeljárás, polgárjogi-, fuvarozási-, szállítmányozási szerződések, bizalmi vagyonkezelés, ingatlanjog, adójog, szabadalmi-, védjegy jog, családi- és öröklés jog.

Vállalat- és vállalkozásszervezés - Általános sebészet
A veszteségek eltávolítása, állandó keresése, elemzése a vállalati menedzsment egyik legfontosabb feladata. Elképesztően és felmérhetetlenül sok - akár jól menő - cégben vannak olyan "üresjáratok", melyek tisztán pénzkidobásnak minősíthetők. A vállalatszervezési-, vállalatirányítási rendszer célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban működjön, állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait. A vállalat a tevékenységeit elsősorban az alapján alakítja ki, hogy a vevő, megrendelő számára mi az érték. Ami a vevő számára nem teremt értéket, amiért a vevő nem fizet, azt veszteségnek (pazarlásnak) tekintjük, és a munkafolyamatok hatékonyságát ezeknek a veszteségeknek a megszüntetésével vagy minimálisra csökkentésével kell növelni.

Válságmenedzselés - Onkológia
A fertőzött, rákos üzleti összetevők vizsgálata és kezelése... A cégek tulajdonosainak sok esetben egész egyszerűen fogalmuk sincs arról, hogy mi zajlik a cégben úgy az általános üzleti-, mind a kereskedelmi-, pénzügyi-, adózási téren. Sokszor az egyetlen lehetőség, amire ilyenkor a nehéz helyzetbe került cégnél gondolnak, az a hitelfelvétel. Márpedig ha nem tudják pontosan, hogy a hitelt mire veszik fel, a hitelfelvétel milyen költségekkel jár, és a vállalkozás ki tudja–e termelni a visszafizetendő tőkét és annak kamatait, az csak növelni fogja a bajt. Mit lehet tenni akkor, ha fizetni kellene a partnereknek, de még nincs miből? Mit lehet tenni akkor, ha adót, járulékot kellene befizetni, de még nem érkezett meg a várt pénz? Mit mondjunk ilyenkor partnereinknek, hogyan kommunikáljunk velük? Még több hitel vagy kölcsön, egyre rosszabb feltételekkel. Sok cégnél 2-3 tulajdonos van, mindegyik külön-külön intézi a cég dolgait, a pénzügyekkel hol az egyik, hol a másik foglalkozik, nincs egy helyen az információ. Mi van akkor, ha kiderül, hogy a kiadás több mint a bevétel? Ilyenkor szokták keresni azt, akit úgy hívnak, hogy válságmenedzser. Sajnos a legtöbb esetben már akkor szólnak neki, mikor már nagyon nagy a baj. Ilyenkor tőle várják a csodát, amit igyekszik is megtenni, de ehhez a tulajdonosi kör és az ügyvezetés teljes mértékű támogatása szükséges.

A CÉGKLINIKA a szolgáltatásai révén segít átlátni az üzletvitel, az adózás összetett világát és szabályozórendszerét, miszerint a megbízó személy vagy szervezet a hazai törvényeknek megfelelően legálisan, ugyanakkor hatékonyan tudjon a kötelezettségeinek eleget tenni. A gazdálkodók célja, hogy a gazdasági és általános üzleti tevékenységeit határidőben és gond nélkül tudja összeegyeztetni a mindenkori céges- és adóügyi körülményeivel és lehetőségeivel összhangban.

A CÉGKLINIKA professzionális módon megkönnyíti a vezetők számára a döntéshozatalt, a szervezet gazdasági dolgozóinak pedig az üzleti-, számviteli- és pénzügyi munkavégzést, kontrollt. Döntő többségében az üzlettársak, beosztottak feladatkörükből, státuszukból adódóan, anyagilag és egyéb módokon sem motiváltak, hogy naprakészen nyomon kövessék az adóügyi-, cégjogi, számviteli- pénzügyi szabályzókat továbbá, hogy kellő felkészültség hiányában szakmai szempontok alapján a szervezet tevékenységéhez bármilyen megoldásokat találjanak vagy kínáljanak.

Például egy adóbevallás határidőben történő elkészítése önmagában még nem jelenti az adókötelezettség helyes megállapítását még akkor sem, ha a bevallás „hibátlan” kitöltést jelez. Egy-egy ilyen adóbevallás az esetek túlnyomó többségében, tele van veszteséggel, felesleges pénzpocséklással. Ilyen kedvezőtlen folyamat részeként (ha a menedzsmentnek nincs is rálátása) kialakulnak a vállalkozást/vállalatot érintő és naponta terebélyesedő törésvonalak, annak pénzügy-, adójogi-, üzleti következményeivel együtt.

Egy szakszerű CÉGKLINIKAI SZOLGÁLTATÁS, tehát egy megbízáson alapuló szakértői - tanácsadói munka azonban jelentősebb összeget, adott esetben milliókat, több százezer forintokat takaríthat meg.

Szolgáltatásainkkal elősegítjük a magyar cégek eredményes és sikeres gazdálkodását. Hozzájárulunk célkitűzéseik eléréséhez és az üzleti kockázatok hatékony csökkentéséhez, likviditási helyzetük megerősítéséhez.

 

Képviseleteink és partnereink

http://adopajzs.hu

http://adopaprika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/